Sayfa Yükleniyor Lütfen Biraz Sabır İle Bekleyiniz

 
IDS
İç Denetim Sitesi No:1  
  ANA SAYFA
  ORDU B.S.B DOSYA
  ANASAYFA-2
  IC DENETIM LINKLERI
  2017 YILI AYLIK VERILERI
  2017 H CETVELI
  KATSAYILAR 2017 DAHIL
  GALERI-RESIM
  BUMKO DUYURULARI
  PRATİK BİLGİLER ALO MALİYE
  TUM KATSAYILAR (DEU EDU)
  İÇ DENETİM MEVZUATI
  PLAN VE PROGRAMLAR
  ANTALYA KUNDU (ATGV) 2013
  YEDEK SİTEMİZ
  IC DENETIM STANDARTLARI
  YAZAR SAIR IC DENETCILERIMIZ
  IDKK KURUL KARARLARI
  KİDDER AÇIKLAMASI İÇ DENETİM BÜTÇESİ
  MEMURLAR.NET ANLIK HABER
  TOPLU RESİMLER 8 ADET
  BILGISAYAR TERIMLERI
  EGITIM SUNULARI 5.1-5.2
  MEHMET İPEK MUHASEBE SUNULARI
  ORDU B.Ş. BELEDİYESİ
İÇ DENETÇİLERİ
  TEFTİŞ / İÇ DENETİM KIYASLAMA
  ODENTILER KESINTILER
  BUMKO IC KONTROL
  MUHASEBAT
  IVDB GUNCEL MEVZUAT
  IVDB PRATIK BILGILER
  YERELNET-GENELGE
  ORDU VE DIGER LINKLER
  IC DENETCILER-UYELIK
  ZİYARETCİ DEFTERİ
  ILETISIM
  GIRIS ISTATISTIK
  SAYFAMIZ NASIL?
  TRT TV-RADYO CANLI
  SUNULAR
  KATMALIKLERI- HAZIR BELGELER
  ALOMALIYE-SSK/MALIYE HAZIR FORMLAR
  T.BASI BELEDIYESI IS AKIS
  DIGER ONEMLI MEVZUAT
  SIK SORULAN SORULAR
  ORDU IL HARITASI
  ATATÜRK KÖŞESİ
  TASINIR MAL SITESI
  MUHASEBE BELGELER
  YURT DISI HARCIRAHLARI
  İÇ DENETIM MAKALELER
  MATRA PROJESI
  DEVLET VERI TABANI
  BAZI FAALIYET RAPOR SABLONLARI
  LINKLER-2
  CE İSRETI VE ANLAMI
  HACCP- ISO.14001- ISO.9001-2000
  SUKRU KIZILOT YAZILARI
  MEMURLAR.NET-YONETMELIKLER
  BUMKO- 5018 DUZENLEMELER
  AKADEMIK EK DERS UCRETI
  ANKET IC DENETIM
  SGK DUYURULARI
  TAS-PLAK DINLE
  TURK BUYUKLARI
  SGK DUYURULAR
  MAL BILDIRIMI 2010 XLS
  PRATIK BILGI MUSTAFA GULSEN
  2012 TAKVIMI
  ANTALYA IHALE 2010
  MANAVGAT FOTO
  MANAVGAT FOTO 2
  2010 DAMGA VERGISI
  DUNYADA_SAAT
  VERGINET-KDV-TEVKIFAT 2010
  SAYDER MEVZUAT SAYFASI
  TURKIYE-BEL-BIR-TV
  IC.DENT.SINAV-SORULARI-2009
  VEKALET TABLOSU
  DANISTAY KARARLARI BELEDIYE
  IC DENETIM KAVRAMLAR
  IDKK KURUL KARARI KALİTE GÜVENCE
  YENI MAAS MEM.NET 03.11.2011
  666 KHK MEM.NET AÇIKLAMALAR
  2012-2014 TAKVIM
  HANGI GUN DOGDUN
  DUYURU PANOSU
  HTML RENK KODLARI
  ANTALYA MART 2012 RESIM
  BASBAKANLARIMIZ
  CUMHURBASKANLARIMIZ
  DEVLET-DENET-KUR-RAP
  DENETIM KOMISYONLARI
  MISAFIRHANELER
  Gazete Basliklari-Gazeteoku.com
  IS ILANLARI (MUHASEBE)
  SU URUNLERI MEVZUATI

MUSTAFA KEMAL DUMAN İÇ DENETÇİ
DANISTAY KARARLARI BELEDIYE
DANIŞTAY KARARLARI (örnekler)

http://zabita.tripod.com/danistay.htm   adresinden alıntıdır.

(İLAN VE REKLAM)İşletmelerin iştigal ve imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde prospektüs ve tarifnamelerden ilan ve reklam  vergisi alınamayacağı hak. (İLAN VE REKLAM)İlan ve reklam vergilerinin kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırlarını aşmamak şartıyla belediye meclislerinde tespit edileceği hak.

     Çevre ve insan sağlığı yönünden güvenlik önlemleri yetersiz olan akaryakıt istasyonunun kapatılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hak.

     (GSM RUHSATI)Gayrisıhhi müessese olan işyerinin belediyeden gsm izni alması gerektiği halde sıhhi müessese izin belgesi ile çalışamayacağı hak.

Asfalt tahrip bedeli ile ilgili uyuşmazlıkta görevli mahkeme vergi mahkemesi olduğundan ihtilafın idare mahkemesince incelenmesinde isabet bulunmadığı ve bölge idare mahkemesinin görevli ve yetkili idari mahkemeyi belirleme kararındaki kesinliğin temyiz safhasındaki incelemeye kadar sirayet ettirilemeyeceği hak.

(TAŞIMA ÜCRETİ)Kalorifer  artıklarını toplama işi,  belediyelerin zorunlu görevlerinden sayılmadığından,belediyece taşıma ücreti alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hak.

     (GÖRECİ KÖTÜYE KULLANMA)Okul ve camilere olması gereken uzaklık mesafelerine uyulmaksızın usulsüz olarak işletme izin belgesi verilmesinin görevi kötüye suçunu oluşturacağı hak.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)Süresi içinde,mahkeme kararını uygulamamanın görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hak.

(GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)Belediyenin sürekli hizmetlerini memurlar eliyle yürütmesi gerekirken işe almış olduğu geçici işçiler eliyle yürütmesinin TCK' nunda öngörülen görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu hak.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)İdare mahkemesi kararını uygulamamak eyleminin Anayasanın 138 inci, 2577 sayılı İYUK'nun 28 inci maddelerine aykırılık oluşturacağı ve TCK' nun 240.maddesine ilişkin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturacağı hak.

    (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Fonundan gönderilen ödeneğin,amacı dışında kullanılmasının görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu hak.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)Memur sayılan kamu görevlilerinin kurdukları sendikalar ile toplu sözleşme yapılarak 657 sayılı DMK'da belirlenen sosyal ve ekonomik haklar dışında bir ödemede bulunulmasının görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hak.

(GÖREVİ KÖTÜYE KULLANAMA)Belediye meclis üyeliğine seçilen bir kişinin 1580 sayılı Belediye Kanununun 29. maddesine aykırı olarak belediyede maaşlı bir göreve atanmasının görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hak.

     (İŞGAL HARCI)Hazineye ait bir yer için belediyenin işgal harcı isteyemeyeceği hak.

     (İLAN VE REKLAM)Meydan, cadde, bulvar ve yollardaki bariyerlere konacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma ve tahsis ücretlerinin büyükşehir belediyesine ait olduğu hak.

(İLAN VE REKLAM)2464 sayılı kanunun 15/3 maddesine göre cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine getirilen, binaların cephe yanlarına asılan bez vs. maddeler vasıtası ile yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamlardan metrekare hesabıyla vergi alınacağından çaybahçesindeki cocacola yazılı bez şemsiye, masa örtüsü, buzdolabı nedeni ile m.kare

(ÇALIŞMA RUHSATI)İşyerinde belirtilen eksiklerin belirtilen süreye rağmen tamamlanmadığı gerekçesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve ruhsat alınıncaya kadar işyerinin kapatılmasına ilişkin işlemin mevzuata uygun olduğu hak.

(İMAR) 3030 sayılı yasanın uygulaması ile ilgili yönetmeliğin 10.maddesine(imar ile ilgili) iki fıkra eklenmesi hakkındaki yönetmeliğin kısmen iptal edildiği hak.

(YETKİ DEVRİ)3030 sayılı Yasaya göre, büyükşehir belediye başkanının görevlerinden bir kısmını genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarına devredebileceği hak.

     (BELEDİYE KURULMASI)504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması hakkında K.H.K.sonucu oluşturulan belediyelerin sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenebileceğinden 1580 sayılı Yasanın 7.maddesinin uygulanması suretiyle bu suretiyle bu yerlerde belediye kurulamayacağı hak.

     (BELEDİYE KURULMASI)1580 sayılı yasanın 7469 yasayla değişik 7 nci maddesine göre belediye kurulabilmesi için,bu belediyenin gelirlerinin kanunlarında yazılı hizmetlerin görülmesine yetecek düzeyde olduğunun anlaşılması gerektiği hak.

     (DAVA AÇMA YETKİSİ)Belediyelerin taraf olduğu davalarda ,dava açma yetkisinin belediye başkanına ait olduğu,bu yetkinin belediye başkan yardımcısı tarafından kullanılması halinde davanın ehliyet yönünden reddedilemeyeceği, belediye başkanı veya tevkil edeceği bir avukat vasıtası ile dava açmak üzere dilekçenin reddi gerekeceği hak.

     (MECLİSİN FESHİ)Belediye başkanlığının yasa ile zorunlu görevlerini yerine getirmesini geçerli ve kabul edilebilir bir gerekçeye dayanmadan sırf belediye başkanını çalışamaz duruma getirmeye yönelik kararlar alan,belediye meclisinin feshi hak.

(BAŞKANIN DÜŞÜRÜLMESİ)Belediye başkanının düşürülmesi istemiyle açılan davada verilen karar, Belediye başkanının düşürülmesine ilişkin ise belediye başkanının, düşürülme isteminin reddine ilişkin ise, istemde bulunan valinin, bu kararlara karşı itiraz etme yetkilerinin bulunduğu hak.

(BELEDİYE SINIRLARI)Büyükşehir belediye sınırlarının 1580 sayılı Kanun hükümleri uyarınca komşu bir ilçe belediyesini sınırları içine almak suretiyle değiştirilmesine mevcut yasal boşluk karşısında olanak görülmediği hak.

(DENETLEME YETKİSİ)Büyükşehir Belediye Yönetimi Hakkındaki Kanunun 6 ve 14.maddelerinde yer alan büyükşehir belediyesinin ilçe belediyeleri üzerindeki inceleme ve uygulamayı denetleme yetkisi sınırının inceleme yapmak bilgi ve belge istemek şeklinde algılanması gerekeceği suç oluşturan durumlarla karşılaşıldığında ise ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulabileceği hak.

(ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmayan yükümlüye çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilemeyeceği hak.

     (ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Aynı faaliyetin icrasına tahsis edilen ve iki ayrı bölümden oluşan işyerinin iki ayrı işyeri olarak çevre temizlik vergisine tabi tutulmasının yerinde olmadığı hak.

     (ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Bankalara tahakkuk ettirilecek çevre temizlik vergisi personel sayısına göre belirlenmelidir.

(ATIK SU BEDELİ)Atıksu bedeli, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 3914 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 44. madde hükmü uyarınca çevre temizlik vergisi kapsamına dahil edildiğinden 1.1.1994 tarihinden sonraki döneme ait atıksu bedeline ve dayanağı tarifeye ilişkin uyuşmazlığın vergi mahkemesince çözümleneceği hak.

(ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Atık şu bedeli ile ilgili çevre temizlik vergisi kullanılan su miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanacağından tüketilen su miktarının bilirkişi incelemesi yoluyla tespiti gerektiği hak.

     (ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Su ve kanalizasyon hizmetlerinin görülmesi bakımından... genel müdürlüğüne bağlanan ....belediye sınırları içindeki yükümlü şirketten 3914 sayılı kanunla değişik 2464 sayılı kanuna eklenen mükerrer 44.madde gereğince çevre temizlik vergisi istenemeyeceği hak.

(YENİDEN MEMURLUĞA ALINMA)Çeşitli nedenlerle Devlet memurluğundan çıkartılan veya görevlerine son verilenlerin yeniden devlet memurluğuna atanmaları hususunda yapılacak uygulama hak.

(EĞLENCE VERGİSİ)Belediye Gelirleri Kanununda büyükşehir yönetimi ile yönetilen yerler için düzenleme yapılmadığından, 3030 sayılı Yasanın ilgili kuralları uyarınca büyükşehir belediye meclisince belirlenen tarife esas alınarak ilçe belediyesince tahakkuk ettirilen eğlence vergisinin kaldırılması yolundaki ısrar kararının hukuka uygun olmadığı hak.

     (EĞLENCE VERGİSİ)Tahakkuku tahsile bağlı bir vergi olan eğlence vergisinin vadesinde ödenmemesi veya tahsil edilmemesi halinde bu niteliğini kaybedeceği ve sözü edilen verginin öncelikle ihbarname ile istenmesi. bunun sağlanamaması durumunda ödeme emri düzenlenmesi gerektiği hak.

(EĞLENCE VERGİSİ)Bir organizatörün bir başka firmanın sponsorluğunda düzenlediği konserin eğlence vergisi sorumluluğunun organizatöre ait olduğu hak.

     (EĞLENCE VERGİSİ)Mini futbol sahasına bilet ücreti ödeyerek giren seyirci bulunmadığından ve bu tür işletmelerin eğlendirme amacı bulunmadığından bu işletmelerin eğlence vergisine tabi tutulamayacağı hk

(EMLAK VERGİSİ)1- Emlak vergisinin yetkili belediyeye ödenmesi gerektiği; 2-Öte yandan yanlış belediyeye ödenen verginin 213 sayılı kanun hükümleri uyarınca zamanaşımı süresi olan 5 yıl içinde geri alınabileceği hk

(EMLAK VERGİSİ)İ.E.T.T işletmesine ait personel lojman binalarının 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/b maddesinin (a a) bendindeki muafiyet kapsamında olmadığı hak.

(EMLAK VERGİSİ)Kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen öğrenci yurdunun emlak vergisinden muaf olduğu hak.

     (EMLAK VERGİSİ)Belediye sınırları içinde imar planında bir kısmı konut alanına ,bir kısmı yeşil alanda kalan ancak zirai faaliyette kullanıldığı anlaşılan taşınmazın 832/6212 sayılı Arsa Sayılacak Parsellenmiş Arazi Hakkında Bakanlar Kurulu kararına göre arsa sayılamayacağı ve arazi olarak vergilendirilmesi gerektiği hak.

(İŞLEMİN GERİ ALINMASI)Dava açma süresi içinde, hukuka aykırı tüm işlemlerini geri almaya yetkili olan idarenin, dava açma süresi geçtikten sonra, ancak yok hükmündeki idari işlemleri ile, ilgililerin gerçeğe aykırı beyanı, veya hilesi nedeniyle veya açıkça hataya düşerek tesis ettiği idari işlemlerini, süre kaydı aranmaksızın geri alması mümkün bulunmaktadır.

     (ECRİMİSİL)Davacının dava konusu taşınmazı idare ile yaptığı kira sözleşmesinin bitiminden çok sonra sözleşmede yeralan kullanım amacından farklı bir şekilde kullanmak suretiyle işgal ettiği anlaşıldığından ,sözkonusu işgal için ecrimisil istenilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı hak.

     (GÖREVDEN ALMA)Davacının yerine atandığı kişinin görevden alınmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki kararın, onun yerine yapılan atamayı sebeb unsuru yönünden hukuka aykırı kıldığı ,dolayısıyla iptal kararını uygulamak üzere davacının görevden alınmasının idare yönünden Anayasal ve yasal bir zorunluluk olduğu hak.

(GÖREVDEN ALMA)Davacının yürütmenin durdurulması kararı üzerine göreve başlatıldıktan üç gün sonra bu görevden alınmasının yürütmenin durdurulması kararını etkisiz bırakma amacını taşıyan ,Anayasanın ve 2577 sayılı yasanın sözüne ve özüne aykırı bir uygulama olduğu hak.

    (GÖREVİ İHMAL)Ulusal bayramlara ve resmi törenlere, düzenleme komitesi içerisinde görevli olmasına rağmen belediye başkanının katılmamasının görevi ihmal suçunu oluşturacağı hak.

(GÖREVİ İHMAL)İdare mahkemesince verilen kararı uygulamama eyleminin TCK'nun 228.maddesine ilişkin suçu oluşturacağı hak.

(GÖREVİ İHMAL)İdare mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararını uygulamamak eyleminin TCK'nun 228. maddesine ilişkin suç oluşturduğu hak.

(İŞGAL HARCI)Belediyenin özel mülkiyetindeki yerin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinde belirtilen yerlerden olduğunun kabulüne olanak bulunmadığından bu yerin işgalinin işgal harcına konu olmayacağı hak. 

     (İLAN VE REKLAM)Şehirdeki bina duvarlarında bulunan reklam yazılarının silinmesi ve afişlerin kaldırılması 1580/15/31. m. uyarınca belediye görevlerinden olup, belediyece buna ilişkin masrafın ihbarname düzenlenerek istenebileceği hak.

      (DAVA AÇMA YETKİSİ)Belediyelerin taraf olduğu davalarda ,dava açma yetkisinin belediye başkanına ait olduğu,bu yetkinin belediye başkan yardımcısı tarafından kullanılması halinde davanın ehliyet yönünden reddedilemeyeceği, belediye başkanı veya tevkil edeceği bir avukat vasıtası ile dava açmak üzere dilekçenin reddi gerekeceği hak.

     (BAŞKANIN YETKİLERİNİN DEVRİ)3030 sayılı Yasaya göre, büyükşehir belediye başkanının görevlerinden bir kısmını genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarına devredebileceği hak.

     (BAŞKANIN DÜŞÜRÜLMESİ)Belediye başkanının görevini ihmal ederek belediye hizmetlerini aksattığı, kişisel menfaat sağladığı belde yararına olmayan işler yaptığı, kanısına varılmayan ve açılan soruşturmalarla ilgili kesinleşmiş yargı kararı bulunmaması nedeniyle düşürülmesi isteminin reddi hak.

    (BELEDİYE KURULMASI)Mülki ayrılma ve birleşmelerinde yapılan halk oylamalarında kayıtlı seçmen sayısının yarıdan bir fazla değil katılanların yarıdan bir fazla çoğunluğunun aranacağı hak.

(BELEDİYE KURULMASI)Belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun, son nüfus sayımında 2000’den fazla olması şart olup,bununla,beldenin gerçek ve sürekli nüfusu amaçlanmakta, geçici ve sadece sayım gününe özgü nüfusun belde nüfusu olarak kabulüne olanak bulunmadığı hak.

(BELEDİYE KURULMASI)1580 sayılı Yasanın 7/D maddesinde öngörülen mesafenin belirlenmesinde ikamet amacına yönelik evler topluluğunun esas alınması gerektiği hak.

(BELEDİYE KURULMASI)1580 sayılı Yasanın 7469 sayılı Yasayla değişik 7 nci maddesine göre belediye kurulabilmesi için uzaklık koşunun yasayla öngörülen biçimde gerçekleşmesi gerektiği hak.

(BELEDİYE KURULMASI)Bir köyün belediye olmasında yerleşim yerleri arasında 500 metre mesafe bulunması koşulu aranmayacağı hak.

(MECLİSİN FESHİ)Geçerli gerekçe olmadan kutuplaşma ve inatlaşma sonucu kesin hesabı reddeden belediye meclisinin 1580/53/3. maddesi gereğince feshi gerektiği hak.

(BELEDİYE MECLİSİ)Belediye meclisinin mutad toplantı yerinin yetersizliği sebebiyle aynı binada spor klübü ile birlikte kullanılan salonda, toplanmasında. 1580 sayılı Yasanın 53/2.maddesine aykırılık olmadığı hak.

(MECLİSİN FESHİ)Meclis başkanvekili ve katiplerinin toplantı tutanaklarını yasanın öngördüğü biçimde düzenlememe davranışlarının Belediye meclisinin feshi nedeni olamayacağı hak.

     (BAŞKANIN ONAMA YETKİSİ)3030 sayılı Yasa ile büyükşehir belediye başkanına ilçe belediye meclisi kararlarını tadilen onama yetkisi verilmediği ve yasa ile verilmemiş olan bir yetkinin yönetmelikle düzenlemesi olanağı bulunmadığından Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili, yönetmeliğin 42.maddesinin 2.fıkrasının 2.cümlesinde yer alan “...veya tadilen ...” ibaresinde yasa ve hukuka uyarlık bulunmadığı hak.

     (MECLİS KARARI)Belediye Meclisleri kararlarının uygulanmasında umulan yararın görülmemesi halinde, henüz uygulama aşamasına gelmediği ve herhangi bir hak ya da mükellefiyet doğurmadığı süre içinde yine aynı yetkili organ eliyle geçersiz sayılmasında mevzuata aykırı bir yön bulunmaktadır.

(KARARLARIN ONANMASI) 3030 sayılı Yasa hükümleri uyarınca, ilçe belediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye başkanınca onaylanmayıp iade edilmesi üzerine ilçe belediye meclislerinin, üye tamsayılarının 2/3’ü çoğunlukla ısrar edebilecekleri hak.

(KARARLARIN ONANMASI) 3030 sayılı Yasa hükümleri uyarınca büyükşehir belediye başkanına ait olan büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri kararlarını onaylama veya onaylamama yetkisinin başkaca organ veya kişiye devredilmesinin mümkün olmadığı hak.

     (BELEDİYE MECLİSİ KARARI)1580 sayılı Yasanın 73.maddesine göre, belediye meclisi tarafından verilen karara karşı ilan tarihinden itibaren on gün içinde, belediye meclis üyelerince itiraz edilebileceği hak.

    (KARARLARA İTİRAZ)Belde belediye meclisinin kesin kararlarına karşı belediye başkanları veya ilgililerce yapılan itirazların il idare kurulunca incelenerek karara bağlanacağı hak.

(KARARLARA İTİRAZ)Belediye meclisinin 1580 sayılı Yasanın 71. ve 72. maddelerinde belirtilen kararları dışında almış olduğu diğer kararların kesin olup, bu kararlara karşı belediye başkanının ve ilgililerin istekleri halinde 10 gün içerisinde valiliğe veya İçişleri Bakanlığı’na itiraz edebilecekleri, bu itirazların il idare kurulunca ya da Danıştay’ca karara bağlanacağı belirtilmiş olup, bu maddenin içeriğinden valiliğe veya bakanlığına başvuru için bir zorunluluk bulunmadığı, belediye meclisi kararlarının kesin olduğu ve ilgililerin bu kesin karara karşı doğrudan yargı yoluna başvurabilecekleri gibi dilerlerse itiraz yolunu kullanabilecekleri hak.

(KARARLARA İTİRAZ) 1580 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca belediye meclisince verilen kararlara ilgililerce vaki itiraz üzerine il idare kurulunca verilen red kararlarına karşı, ilgililerce Danıştay’da açılacak davalarda husumetin belediye başkanlığına yöneltileceği hak.

     (MECLİS ÜYESİ)Özürsüz olarak 3 toplantıya katılmayan Belediye meclis üyesi hakkında üçüncü toplantıyı izleyen dördüncü toplantıda çekilmiş sayılacaklarına karar verilmesi hak.

(SATIŞ YETKİSİ)Belediye taşınmazlarının satış yetkisi belediye meclislerine ait olduğundan böyle bir yetkiye dayanmaksızın belediye encümeni kararına dayanılarak yapılan satışın hukuka aykırı olduğu hak.

(BELEDİYE KURULMASI)1580 sayılı Belediye Kanunun 7.maddesine maddesine göre nüfusun 2000'den fazla olmasının bir köyde belediye kurulabilmesinin temel koşulu olduğu,fiilen nufusu kalmayan ve bu nedenle belediye olma koşulunu kaybeden ... İli.... İlçesine bağlı ... Belediyesinin sözü edilen 7. madde uyarınca tüzel kişiliğinin kaldırılması gerektiği hak.

     (BOĞAZİÇİ KANUNU)Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile Geçici 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden sonra, iptal kararı yayınlanana kadar ve yayınlandıktan sonra Boğaziçinde yapılan yapıların hukuki durumları hak.

(BOĞAZİÇİ KANUNU)2960 sayılı Yasanın 13.maddesi uyarınca encümen kararının davacının ikametgahında ve inşaat mahallinde bulunması nedeniyle tebliğ edilmemesi halinde kararın inşaat mahallinde asıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın tamamlanmış sayılacağı hak.

(BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ)Büyükşehir belediye başkan vekilliği görevi ile İlçe Belediye Başkanlığı görevinin birlikte yürütülemeyeceği hak.

(ECRİ MİSİL ALACAĞI)Davacının, adına düzenlenen ihbarname nedeniyle düzeltme talebinde bulunması üzerine ancak ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin davacı adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağı tahakkuk ettirilmiş olacağından düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren kamu alacağının tahakkuk etmiş olduğunun kabulü gerektiği hak.

     (ECRİ MİSİL)Hukuken geçerli bir kira sözleşmesine dayanmadan taşınmazı kullanan kişiden ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hak.

    (ECRİ MİSİL) Ecrimisil ihbarnamesine karşı düzeltme isteminde bulunulması durumunda ecrimisil düzeltme iihbarnamesinin ilgilisi adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağı tahakkuk ettirilmiş olacağından ,itiraz yoluna başvurulması durumlarında ecrimisil ihbarnamesinin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir işlem niteliğinde olmadığı hak.

(ECRİ MİSİL)1-Yasa hükmüne göre ecrimisil istenebilmesi için kişilerin devletin özel mülkiyetindeki veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazı fuzulen işgal etmiş olmaları gerekir.

 2-Davacının küçük sanayiyi geliştirmek amacıyla yapılmış olan bir sitede tahsis kararı uyarınca kullandığı işyerini fuzulen işgal ettiğinin kabulü olanaksızdır.

(ECRİ MİSİL)Ecrimisil talep edilirken işgalin tesbit edildiği tarihden geriye doğru hesap edilecek 10 yıllık zamanaşımı gözönüne alınmalıdır

(ECRİ MİSİL)Davacı şirket, kullanımında bulunan taşınmazı hazine adına tapuya tescili yolundaki asliye hukuk mahkemesi kararından sonrada kullanmaya devam ettiğinden,bu tarih itibariyle fuzuli şağil durumuna düştüğü ve tapu tescil işleminin daha sonra yapılmasının da bu durumu değiştirmesi nedeniyle anılan dönem için ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hak.

(GENEL SEKRETER YARD.)Büyükşehir belediyelerinde, genel sekreter yardımcısı tarafından tesis edilen işlemde, başkan adına tesis edildiğinin belirtilmemiş olmasının, anılan işlemin iptalini gerektirmeyeceği hak.

(GÖREVİ İHMAL)Ulusal bayramlara ve resmi törenlere, düzenleme komitesi içerisinde görevli olmasına rağmen belediye başkanının katılmamasının görevi ihmal suçunu oluşturacağı hak.

(HARÇ ALINMASI)Yürürlükte olan bir tarifeye göre harç alınmasının TCK’na göre suç olmadığı hak.

     (İDARİ SORUŞTURMA)Hakkında idari soruşturma ya da ceza soruşturması açılan kamu görevlilerinin hepsinin görevden uzaklaştırılması zorunlu olmayıp, görevden uzaklaştırma, görevlinin soruşturma sırasında görevi başında kalmasının sakıncasını gidermek için düşünülmüş bir önlem niteliğindedir.Bu önleme belediye başkanı gibi seçimle gelen kamu görevlileri için, çok ciddi ve önemli olaylar nedeniyle başvurulması gerekeceği hak.

     (İHALESİZ ALIM)Belediyelerin, serbest rekabet ortamının sağlanması ve tekelleşmenin önlenmesi bakımından belediye birlikleri,şirketleri veya iştiraklerinden, ihale yapılmaksızın ihtiyaçlarını karşılayamayacağı hak.

     (İMAR CEZASI)İdare Mahkemeleri genel görevli mahkemeler olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine istinaden verilen para cezası işlemine karşı açılan davada Vergi Mahkemesince görevsizlik kararı verilmesinde isabet görülmediği hak.

(İMAR CEZASI)Durdurularak mühürlenen inşaata ancak mührün sökülmesiyle devam edilmesi mümkün bulunduğu nedeniyle davacının inşaatın durdurduğundan haberdar olamayacağı düşünülemiyeceğinden, durdurma emrinden sonra eklenen kısımların maliyet bedeli kadar para cezası alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hak.

     (KIYI KANUNU)Kıyı kanunu ve ilgili yönetmeliğin bazı maddeleri yürürlük tarihinden önceki imar planında öngörülmüş, ancak henüz yapılaşmamış alanların düzenlenmesine yönelik olduğundan planda yapılaşmayı yasaklayan amaçlara tahsis edilmiş taşınmazları kapsamaması nedeniyle önceki imar planında kamunun kullanımına ayrılmış olan yeşil alan konumundaki taşınmazın yüz metrelik sahil şeridi içinde kalması halinde konut alanına dönüştürülmesine hukuken olanak bulunmadığı hak.

(İMAR)İmar planına karşı açılan davada ,uyuşmazlık konusu alanın “sit” olarak ilanı ile birlikte plan uygulamasının duracağı; ancak durumun, dava konusu planın mahkemece iptali sonucunu doğurmayacağı hak.

    (İMAR)Belediye sınırları içinde kalan yerlerin imar planlarını yapma, onama ve değiştirme yetkisi ilgili belediyelere ait olduğundan, taraflar arasında yapılan sözleşmelerin imar planı yapılmasında ve değişikliklerinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı hak.

(İMAR)3194 sayılı Yasanın 8.maddesi gereğince imar planları ve buna ilişkin tadilatın belediye meclisince onaylanmasıyla yürürlüğe gireceği hak.

     (İMAR)Ödeme emrinin dayanağı olan imar para cezasına ilişkin Belediye Encümeni kararını Tebligat Kanununda belirtilen usule uyulmaksızın doğrudan muhtara bırakıldığının anlaşılması karşısında, 6183 sayılı Yasaya göre kesinleşmiş ve vadesinde ödenmemiş bir kamu alacağından sözedilemeyeceğinden, ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

     (İŞGAL HARCI)Denizden dolma yerlerden işgal harcı alınabilmesi için işgal edilen yerin 2464 sayılı Kanunun 52 maddesinde sayılan umuma ait yerlerden olmasının yanı sıra fiilen umumun istifadesine de sunulmuş olması gerekmektedir.

(İŞGAL HARCI)Denizden dolma yer, 2464 sayılı yasının 52. maddesinde sayılan yerlerde olmadığından, bu yer için salınan işgal harcında isabet bulunmadığı hak.

(BELEDİYE MECLİSİ)Belediye Meclisince incelenip karara bağlanan kesin hesaplara ilişkin olarak sonradan oluşan uyuşmazlıkların çözümünün Sayıştay’'ın  yetkisinde olduğu hak. 

(İMAR)2863 sayılı Yasanın 17.maddesine göre,koruma kurullarının koruma amaçlı planlarını değerlendirmek,uygun görüp görmemek yetkisi tartışmasız bulunduğuna göre,koruma amaçlı planların belediye tarafından yapılması sırasında koruma kurulu kararları çerçevesinde bağlı yetkilerin bulunduğu açık olup,dava konusu olayda koruma kurulunun tetkik ve değerlendirmesine sunulan planı uygun bulduğu ve bu iradesini onama sözcüğü ile ifade ettiği anlaşıldığından ,bu ifadenin mahkemece belediyenin planı onama yetkisinin ortadan kaldırıldığı şeklinde değerlendirmesi sonucu verdiği kararında isabet görülmediği hak.

(İDARİ YARGILAMA USULÜ)Mahalli İdarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri hakkındaki istemler üzerine ,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun ek 2.maddesi uyarınca verilen kararlara karşı ;aynı kanunda idari davalar için öngörülen kanun yollarına başvurulması olanağı bulunmadığı hak.

    (BELEDİYE MECLİS KARARINA İTİRAZ)Belediye meclis kararına karşı 1580 sayılı Yasanın 73.maddesi uyarınca yapılan itirazın dava yolu olmayıp idari bir itiraz yolu olduğu itirazın yargı görevi değil, idari bir görev olduğu nedeniyle ilgililerin belediye meclis kararına karşı doğrudan doğruya iptal davası açabilecekleri gibi, anılan yasa hükmüne göre itiraz yoluna başvurarak il idare kurulundan ilgili kararın incelenmesini isteyebilecekleri ve il idare kurullarının da bu kararın inceleme yetkileri bulunduğundan aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmediği hak.

     (BELEDİYE MECLİS KARARINA KARŞI DAVA)Belediye başkanının,kendisinden önceki belediye başkanının katıldığı belediye meclisi kararlarına karşı dava açma ehliyeti bulunduğu hak.

     (PARA CEZASI VERME YETKİSİ)İlçelerin il sınırları içerisinde yer alması ve valinin il genel idaresinin başı olması itibarıyla ilçe sınırları içerisinde en büyük mülkiye amiri olarak kaymakamın yanı sıra vali de kabul edilebileceğinden 2872 sayılı yasanın 24 .maddesi uyarınca para cezası verme yetkisinin mahallin en büyük mülki idare amiri sıfatıyla valilik veya kaymakamlıkça kullanılabileceği hak.

     (İMAR)Ruhsatsız yapılan ve halihazırda ruhsatı bulunmayan binada yapılacak ilavelerinde 3194 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca ruhsata tabi olduğu hak.

    (İMAR)3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre bir yapının durdurulabilmesi, yapılmakta olan yapının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılması halinde mümkün olabileceğinden,böyle bir durumu olmayan ve ilçe belediyesince verilen ruhsata uygun biçimde yapılmakta olan yapının Büyükşehir Belediyesince durdurulmasında isabet görülmediği hak.

(İŞÇİ ALIMI)Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ilk defa geçici işçi olarak alınacakların Sınav Yönetmeliği uyarınca sınava tabi tutulması gerektiği halde bu gerçeğe uymadan yapılan atamaların suç oluşturduğu hak.

(FUZULİ İŞGAL)1-İdarenin kendi adına kayıtlı bulunan taşınmazı, taşınmazı kullanan kişinin fuzuli şagil durumunda olması halinde 2886 s.Kanunun 75.maddesinde öngörülen usul içerisinde tahliye ettirebileceğinde kuşku bulunmamaktadır.

2-Davalı idare davacının kayyum ile yapmış olduğu sözleşmenin, kendi ihtiyacı nedeniyle yenilenmeyeceğini bildirmiş ve davacı da sözleşmenin bitim tarihi itibariyle artık fuzuli şagil durumuna düşmüş olduğuna göre, uyuşmazlık konusu taşınmazın tahliyesinin istenmesinde mevzuata aykırı bir yön bulunmamaktadır.

(TAHSİSİN GERİ ALINMASI)1- Yol, park.,meydan gibi yerler de kurulan büfenin kira sözleşmesine dayalı olarak da verilmiş olsa, sakıncası belirdiğinde, büfe yeri iptal edilerek tahsis işlemi geri alınabileceği,

2-Tahsis işlemi geri alınarak, kira sözleşmesi geçersiz kılındığından uyuşmazlığın idari yargıda çözülmesi gerektiği hak.

(TAHSİSİN GERİ ALINMASI)Davacıya ihale ile kiraya verilen büfe yerinin iptali ve boşaltılmasına ilişkin işlem kanun gücüne dayalı olduğundan. (tahsisin geri alınması ve sözleşmenin geçersiz kılınması gerekçesiyle) idare mahkemesince işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerektiği hak.

     (TAHSİSİN GERİ ALINMASI)Belediye sınırları içindeki büfelerin kiraya verilmesi, bir tahsis işlemi büfe yerinin iptali ve boşaltılması da tahsisin geri alınması işlemi olduğundan adli yargı yerinde tahliye davası açılmasına gerek bulunmadığı hak.

(İMAR)Büyükşehir Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği yapma yetkisi bulunmadığı hak.

     (KORUMA KURULU KARARI)Koruma Kurulu kararı yapının ruhsatının iptalini ya da yıktırılmasını sağlayacak nitelikte bir karar olmayıp, yasa hükmü uyarınca belediye tarafından gereğinin yapılması yolunda bir bildirimdir. Yapı ruhsatının iptali ve yıkım konusunda işlem tesis etme yetkisi Belediyeye aittir.

     (İMAR)Akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırımın altına yakıt tankı yerleştirildiği anlaşıldığından, kamuya ait yerde inşai faaliyette bulunulamayacağı nedeniyle mahkemece, bilirkişi raporunda yeralan görüşler gözönünde bulundurularak anılan tankın yıktırılması yolundaki işlemin iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği hak.

(İMAR)Belediyeden izin alınmak suretiyle yapılacak yapılar kapsamına girmediği açık olan proje kapsamı içerisinde nitelendirilemeyecek kapalı hacim oluşturan yapının 3194 sayılı Kanunun 32.maddesi uyarınca yıkımına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hak.

    (HARÇLAR)Yürürlükte olan bir tarifeye göre harç alınmasının TCK’na göre suç olmadığı hak.

     (SORUŞTURMA)Memurların memurluk görevlerinden doğan ya da görevleri sırasında işledikleri suçlara ilişkin soruşturmanın sanığın memurluk görev ve derecesinin daha üstünde ya da ona eşit düzeyde bulunan bir memur tarafından yapılması esastır.

     (DAVA AÇMA)Davacının,2577 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca idareye başvurması ve bu başvurusuna 60 günlük cevap süresi içinde bir cevap verilmemesi üzerine bu hususu isteğinin reddi sayarak 10. maddenin 2. fıkrasında belirtilen ikinci 60 gün içinde açtığı davanın süresinde olması karşısında, davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekeceği hak.

(GÖREVE DÖNME)18.01.1991 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından 657 Sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlar dışındaki bir suç nedeniyle 6 aydan fazla hapis veya ağır hapis cezası alıp, bu cezaları tecil edilmiş olanların görevlerine dönebilecekleri hak.

(GÖREVE SON VERME)Davacının aday memur olarak göreve başladığı dönemde babasının belediye başkanı olarak görev yaptığının anlaşılması üzerine olay tarihinde yürürlükte bulunan Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğünün 19.maddesi gereğince görevine son verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hak.

(GÖREVE SON VERME)Belediye memurlarının görevlerine son verilebilmesi için ,bu yoldaki belediye başkanlığı önerisinin, belediye encümeni tarafından karara bağlanmasının zorunlu olduğu hak.

(RUHSAT)Birinci sınıf G.S.M.olan örme sanayi işyerinin işyeri açma izin belgesi olmadığı gerekçesiyle yetkili olmayan ilçe belediyesince 1580/113. maddesine göre kapatılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hak.

(RUHSAT)2. sınıf gayri sıhhi müessese olan ve buz imalatı yapılan işyerine, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve ruhsatın iptali konusunda ilçe belediyesinin yetkili olduğu hak.

(PARSELASYON HARCI)Harca konu hizmet nedeniyle ücret istenemeyeceğinden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80.maddesine göre parselasyon harcına konu olan parselasyon  hizmeti için 2464 sayılı Kanunun 97 ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 70.maddesine göre plan ve proje ücreti istenemeyeceği hak.

(KATILMA PAYI) Yerel yönetimlerin yeterli akçalı kaynağa kavuşturulması ve hizmetten yararlanma esasına dayalı giderlerin, yapılmasından sonra tahsilinden olumsuz yönde etkilenmelerini önlemek amacıyla katılma paylarının yarısı ödenmedikçe davaya konu edilememesi yolunda öngörülen sınırlamanın, belediye encümeninin pay belirleyen kararlarına karşı açılacak davalar için de söz konusu olduğu hak.

(HARÇLAR)Anayasanın 73 üncü maddesinde yer alan, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı biçimindeki hüküm karşısında; yasal bir düzenleme yapılmaksızın,belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda yapılacak binalara verilecek inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izninin karşılığında bir harç alınmasının mümkün olmadığı hak.

 ----------------->   http://zabita.tripod.com/danistay.htm

TOPLAM: 170683 ziyaretçiSitemize Hoş Geldiniz Sayın İç Denetçi Meslektaşım....
Mustafa Kemal Duman  
 


2017

TÜM İÇ DENETÇİLERE HAYIRLI GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


İç Denetim Koordinasyon Kurulu Dururuları için TIKLAYINIZ


 
Reklam  
   
Son Dakika  
 
19 Aralık 2012 Çarşamba 16:14
19 Aralık 2012 Çarşamba 15:59
19 Aralık 2012 Çarşamba 14:13
19 Aralık 2012 Çarşamba 14:03
19 Aralık 2012 Çarşamba 13:35
19 Aralık 2012 Çarşamba 13:14
19 Aralık 2012 Çarşamba 13:07
19 Aralık 2012 Çarşamba 12:23
19 Aralık 2012 Çarşamba 11:56
19 Aralık 2012 Çarşamba 10:35
19 Aralık 2012 Çarşamba 09:10
19 Aralık 2012 Çarşamba 09:10
19 Aralık 2012 Çarşamba 08:10
19 Aralık 2012 Çarşamba 07:32
19 Aralık 2012 Çarşamba 07:17
17 Aralık 2012 Pazartesi 15:18
18 Aralık 2012 Salı 19:32
18 Aralık 2012 Salı 19:19
18 Aralık 2012 Salı 17:33
18 Aralık 2012 Salı 15:11
18 Aralık 2012 Salı 14:59
18 Aralık 2012 Salı 14:54
 
Radyo Tv  
 
radyo dinle
 
GRUP 5 VE 6 SİTELERİ  
 
5. GRUP LİSTESİ
6. GRUP LİSTESİ
 
DÖVİZ-GAZETE-TARİH-SOZLUK  
 


 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
1.B 1.S 2. 2.S 3.B 3.S